Många år som rammakare med egen ramverkstad.

Nu är det tretton år sedan öppnade jag upp min egen ramverkstad Ninris Ramverk. Jag startade i Ektorp men ganska snart flyttade jag till Sickla Köpkvarter. Där fanns det nämligen ett litet kvarter för hantverkare. Vad kunde vara mer passande? Här trivs jag bra med både kollegor och trevliga kunder. Till hösten kommer hantverksmiljön att förstärkas ytterligare genom att vi flyttar till en gemensam ”hantverksgalleria”. Det kommer att bli en ny utmaning och samtidigt väldigt spännande!

Under dessa tretton år som jag har haft butiken har jag märkt en stor skillnad i ramintresset. Det är så klart väldigt roligt för rammakaren  att det har blivit viktigt igen med ramen runt konstverket. För det är ändå där du har chansen att sätta din prägel på det som hänger på din vägg. Själva konstverket vill du ju vanligen inte påverka. Men att gå i dialog med konsten kan du göra i och med inramningen. Det behöver inte vara något ouppnåeligt motiv som talar ensamt. Jag tror på kommunikation och att varje människa har något att utrycka. Varför inte börja med det som hänger på din vägg?
Det är personligt och det visar en del av vem du är!

Till sist vill jag tacka Eero Bild som har hjälpt mig alla fina fotografier till hemsidan och Kari Modén för den nya snygga logotypen!
Nytt år med nya spännande inramningar!